10. maj 2016

Fremtidig finansiering af hestesporten

Skatteministeriet arbejder i øjeblikket på en rapport om en ny model for udlodningsmidler generelt og for finansiering af hestesporten specifikt. Dansk Hestevæddeløb vil ifølge deres seneste nyhedsbrev tage initiativ til møder med politiske partier, hvor de vil fremføre deres synspunkter og løsningsmuligheder.

Det er efter min mening meget vigtigt, at hestesporten præsenterer konkrete, realistiske løsninger for skatteministeren, og at man ikke blot afventer ministerens udspil. Heldigvis har Jørn Borch via sine gode forbindelser til Venstres top haft lejlighed til at drøfte hestesportens ønsker med skatteminister Karsten Lauritzen på tomandshånd.


Hvad Dansk Hestevæddeløb agter at foreslå, eller hvad Jørn Borch har sagt til ministeren, kan jeg af gode grunde ikke vide, men her er mit konkrete forslag til ny model for hestespillet - et forslag, som jeg lagde ud på Facebookgruppen Travsport den 29. september 2015:

Liberalisering af spillemarkedet er et ønske både i EU-systemet og i det danske regeringsparti, Venstre. Da hestesporten åbenbart ikke kan få spillemonopolet tilbage, er løsningen måske at få afskaffet monopolet og erstattet det med et licenssystem.

Indehavere af tilladelse til udbud af spil i et onlinekasino skal i henhold til spilleafgiftsloven betale en afgift på 20 pct. af bruttospilleindtægten. Onlinekasinoer kan udbyde roulette, baccarat, punto banco, black jack, poker og spil på gevinstgivende spilleautomater.

Indehaveren af tilladelse til udbud af puljevæddemål på heste- og hundevæddeløb (Danske Spil) skal betale en afgift på 11 pct. af bruttospilleindtægten. Der skal endvidere betales en tillægsafgift på 19 pct. af den del af den månedlige bruttospilleindtægt, der overstiger 16,7 mio. kr.

Med de nuværende afgiftsregler vil det således ikke være nogen fordel for sporten at afskaffe monopolet, men hvis spilleafgiftsloven blev ændret til, at indehavere af tilladelse til udbud af puljevæddemål på hestevæddeløb skal betale en afgift på 11 pct. af bruttospilleindtægten til staten og en afgift på 9 pct. af bruttospilleindtægten til hestevæddeløbssporten (direkte til den enkelte bane), så ville det muliggøre en bæredygtig drift at trav- og galopbanerne.

Ved at fastsætte afgifterne som foreslået, vil statskassen få uændret 11 pct. af bruttospilleindtægten, hvilket burde tilfredsstille finansministeren. Der skulle således være gode muligheder for at få fremsat og vedtaget en ændret spillelov og spilleafgiftslov med dette indhold.

Derudover er der mulighed for at skaffe indtægter fra udlandet. Hvis en ændret spillelov gav mulighed for eksempelvis PMU løb på danske baner, ville banerne kunne hente gode indtægter fra Frankrig. Når der er PMU løb i Tyskland, får banen 3 pct. af omsætningen, der som regel er væsentligt større i Frankrig end i Tyskland. Derfor giver det trods den lave procentsats gode penge til banerne.

Hvis disse ændringer af spilleloven kan skabe rammerne for en sund økonomi på de enkelte baner, vil det være oplagt at bibeholde alle baner og i en overgangsperiode leve med lavere præmier og færre løb. Vi ved jo, at hvis banerne først bliver lukket, så forsvinder både hestene og de aktive fra lokalområdet.

https://www.facebook.com/groups/212877735485697/permalink/746611805445618/

Nyhedsbrev fra Dansk Hestevæddeløb


Den 4. maj 2016 udsendte Dansk Hestevæddeløb nedenstående nyhedsbrev, som bl.a. indeholder hestesportens meget væsentlige krav til en liberaliseret spilmodel: 

- at sporten får afregning for alt spillet på heste fra alle operatørerne på det danske marked, inkl. et fee på spillet til udlandet, samt på det udenlandske spil til danske baner.

- at hestesporten fortsat i en længere årrække skal have midler fra L23 indtil spilmarkedet har udviklet sig så positivt, at det alene kan ”bære” hestesporten.


1) Afklaring om fremtidig finansiering af hestesporten

I dette nyhedsbrev vil vi sætte ekstra fokus på dette område.
Det har været en endog meget lang proces og det er forståeligt at der er utålmodighed hos alle vedr. afklaring.

I april måned har der dog været en god og konstruktiv dialog med embedsværket hos skatteministeriet af flere omgange.

Arbejdet er meget komplekst og har udgangspunkt i at regeringen og skatteministeren har sat fokus på både på alle udlodningsmidler samlet set, og en eventuel liberalisering af Hestevæddeløb samt Bingo.

Udlodningsmidler er også kommet i spil pga. lavere overskud hos Danske Lotteri spil, hvilket er den direkte årsag til en presset økonomi hos både idrætsforeninger samt hestesporten.

Hvad betyder det for hestesporten?

Skatteministeren har grundlæggende udtalt at foreningslivet skal tilbage på 2010 finansiering (udbetalt 2011), for sporten ville det være lig med 110 mio. kr.

For hestesporten kan der være flere løsninger i spil, til hvorledes en tilstrækkelig finansiering kan fremskaffes, men målsætningen er under alle omstændigheder en  væsentlig øget finansiering end den nuværende.

Samtidig ser vi gerne en model, hvor vi får flere incitamenter til udvikling frem for den nuværende model hvor hestesporten overvejende afregnes med et fast beløb, som vi ikke selv har mulighed for at påvirke i opadgående retning.

Helt centralt i en liberaliseret model er bl.a. at sporten får afregning for alt spillet på heste fra alle operatørerne  på det danske marked, inkl. et fee på spillet til udlandet, samt på det udenlandske spil til danske baner (pt.10-12 mio. kr. pr. år).

Ligeledes centralt er det at hestesporten fortsat i en længere årrække skal have midler fra L23 indtil spil-markedet har udviklet sig så positivt at det alene kan ”bære” hestesporten.

Rapporten fra Skatteministeriet vedr. ny model for udlodningsmidler generelt og for finansiering af hestesporten specifikt, er lige på trapperne og forventes offentliggjort i midten af maj.

Arbejdet dermed er i fuld gang og vi vil i de kommende uger tage initiativer til møder med politiske partier, hvor vi – igen - vil fremføre vores synspunkter og løsningsmuligheder.

Opsummeret tror vi stærkt på, at der findes en positiv løsning, hvor sporten får flere incitamenter til udvikling samt en forbedret og stabil finansiering, og vi mærker at vi i Skatteministeriet og hos politikerne møder en velvilje til en god løsning for hestesporten

Skatteministeren forventer en politisk aftale inden sommeren 2016, og en vedtagelse af loven i Folketinget i oktober 2016.

2) Ansættelse

Dansk Hestevæddeløb tilknytter pr. 1/6 Lars Moss som Konsulent.

Lars får en central rolle omkring markedsføring og forretningsudviklingen.

Lars´s primære rolle bliver at være sparringspartner med banerne, således de får den nødvendige hjælp til implementering af koncepter, samt sikre fokus på udviklingen af væddeløbssporten som brand i lokal områderne.

Vi glæder os meget til samarbejdet.

På vegne af Dansk Hestevæddeløb ApS
Henrik Friis
Direktør

18. marts 2015

HL Selected Sales

Jeanette og Jens Glud Hansen står bag en international hesteauktion, der bliver afholdt på Car-Center Racetrack / Nykøbing Falster Trav lørdag den 11. juli 2015 kl. 17.00 - dagen før Harald Lunds Mindeløb. 

HL Selected Sales står for Harald Lund Selected Sales. En fin hyldest til den legendariske træner.

Jeanette og Coktail Jet

Carsten Rabjerg har skrevet en artikel om initiativet i danskhv.dk: Klik her 
Artiklen er gengivet nedenfor.

”Jeanette og jeg besluttede os i fjor med al snak om banelukninger mm. til at forsøge at få vores bane på landkortet, og auktionen er en af to ideer vi til at få gjort dette. Vi afholder auktionen i samarbejde med Car-Center Racetrack, men det er os der økonomisk står bag, så banen ikke får udgifter til dette arrangement,” forklarer Jens Glud Hansen, der dermed også arrangerer det hele i forbindelse med HL Selected Sales som auktionen hedder.

”Vi ønsker det på vores måde, og det er ikke biksemad og bajere til auktionen, men hummer og champagne. Vi har trukket på de mange relationer vi har i ind- og udland, og derfor skal arrangementet også være i orden, når det gerne skulle strømme ind med købere til de mange heste,” fortsætter Jens Glud Hansen, der sammen med Jeanette står bag hårdt satsende Panamera Racing, der ejer masser af heste.

Prominente navne hele vejen rundt

Det kan ikke undgå at blive en satsning som kan ende som den helt store succes, og i den grad sørge for opmærksom på banen i Nykøbing Falster, samt dansk travsport generelt, når auktionen til juli afvikles, for både blandt de to og firbenede gæster, er der prominente navne.

”Jeg synes vi med de heste vi har, kan præsentere et produkt, der gør at folk vil tro de er til Elite-auktion i Stockholm. Pt. har vi 100 heste tilmeldt, og de skal nok barberes lidt ned, men det er heste efter bl.a. Love You, Timoko, Muscles Hill, Muscles Yankee mfl. der er tilmeldt, og det bliver dermed et eksklusivt produkt vi får på auktionen,” fortæller Jens Glud Hansen, der også nævner en række prominente travtrænere og opdrættere, der har givet tilsagn om at være repræsenteret på HL Selected Sales.

”Af opdrættere kan nævnes at opdrætterne af de italienske Bi-heste har meldt 8 heste, og andre navne er Boko, Mellby Gård og Brodde, mens det blandt travtrænerne bl.a. er Roger Walmann, Tomas Malmqvist, Joakim Lövgren, Jerry Riordan, Erik Bondo, Peter Jensen, Bo Westergaard, Eirik Høitomt, Per-Oleg Midtfjeld og så har Lufti Kolgjini meddelt at han tilmelder heste, men om han selv kommer ved vi endnu ikke,” lyder det fra Jens Glud Hansen, der ikke uden grund ser meget frem imod deres store satsning til sommer.

A-trænere får 10% i kommission

Som noget ganske nyt vil der på auktionen blive udbetalt en kommission på 10% til alle køb foretaget af A-trænere.

”Det har været vigtigt for os at fortælle om dette, så trænerne allerede nu kan begynde at finde mulige købere til auktionen. Det kan godt være at sælgerne dermed får 10% mindre, men på den anden side, kan dette tiltag givet sørge for at slutprisen bliver højere end den ellers ville have været, så det her tror vi meget på,” fastslår Jens Glud Hansen, der også kan fortælle at der fortrinsvis vil være unge heste på auktionen.

”Det er primært 1 og 2-åringer der skal sælges, men dog holder vi os åbne for 5-10 wildcards, så man evt. kunne tiltrække nogle internationale heste, som der også kunne være købere til. Når først folk ser og hører hvilke heste, der udbydes til salg på auktionen, tror jeg ikke vi skal være bange for at der kommer interesserede til auktionen,” fortsætter Jens Glud Hansen, der også forklarer at alle 1-åringer bliver fremvist, mens det bliver muligt at se de 2-årige heste i flere fremvisningsløb på dagen, der deles op efter, hvor stærkt der skal køres med de pågældende heste.

27. december 2014

Loven er vedtaget. Hvad sker der så nu?

Folketinget på åbningsdagen (Foto: Keld Navntoft)
Folketinget har vedtaget loven, der beskærer hestevæddeløbssportens midler fra Kulturministeriet. Det slag er tabt, men krigen er ikke slut.

I Betænkning for L23 er anført følgende:
Det fremgår af stemmeaftalen, at »Parterne opfordrer HFF til i samarbejde med Danske Spil at undersøge alternative finansieringsmuligheder for HFF bl.a. via udvikling af nye spilformer. Hvis undersøgelserne sandsynliggør bæredygtige modeller, vil parterne efterfølgende se positivt på en alternativ finansieringsmodel, der muliggør selvstændighed.«

Nye spilformer er imidlertid ikke nok til at finansiere trav- og galopsporten. Det er nødvendigt at sikre sporten en finansiering, som den selv har bestemmende indflydelse på. De organisatoriske rammer for sporten skal ændres. Vilkårene for spil på heste skal ændres radikalt og give plads til, at sportens egne repræsentanter råder over indtægterne fra spillet.

Det bliver ikke let, når det er en arbejdsgruppe udpeget af Danske Spil og HFF, der skal løse opgaven, som i henhold til betænkningen påregnes afsluttet i marts 2015. Den vigtigste opgave for sportens repræsentanter i første kvartal af 2015 bliver derfor at give modspil til dette Danske Spil/HFF samarbejde hele tiden under processen. I modsat fald kan det gå som med Idrætsrapporten, der kom til at indeholde grove fejl, som aldrig blev rettet, men som alligevel blev lagt til grund for L23-loven.

Kulturministeren har tilkendegivet, at der vil blive indkaldt til et møde i april 2015 med deltagelse af Danske Spil, HFF, Dansk Hestevæddeløb og aftalepartierne med henblik på en vurdering og behandling af de skitserede alternative finansieringsmodeller, men man skal være blåøjet optimist for at tro på, at der kommer noget konstruktivt ud af det møde, når det foregår i kulturministerens regi.

Hvis professionel trav- og galopsport skal have en fremtid i Danmark, er det nødvendigt at skabe en bæredygtig model for spil på heste i fremtiden. En model, hvor hestesporten selv ejer eneretten til spillet, men hvor Danske Spil eventuelt kan få rollen som operatør. At det bliver en vanskelig opgave er indlysende, for politikerne har på ingen måde lagt op til selvstændighed for sporten.

Den sag ligger ikke i Kulturministeriet. Her er det Skatteministeriet og Finansministeriet, der skal forhandles med, og disse forhandlinger vil sikkert blive så langvarige, at de strækker sig til efter næste Folketingsvalg.

Trav- og galopsporten er havnet i en meget vanskelig situation, og det gør det mere vigtigt end nogensinde før, at sportens ledelse er kompetent, engageret og har et godt netværk, der omfatter de bestemmende politikere på Christiansborg.

Etableringen af Dansk Hestevæddeløb ApS med en dygtig direktør i spidsen er et skridt på vejen, men det er DTC’s bestyrelse, der har det overordnede ansvar for at sikre travsporten opbakning til de nødvendige rammebetingelser. Det har man forsømt i mange år, og derfor er der behov for udskiftninger.

For gammel til DTC’s bestyrelse?

Jørn Borch ved megafonen på Christiansborg Slotsplads den 6. november
Den vanskelige situation, som trav- og galopsporten befinder sig i netop nu, gør det særdeles vigtigt, at sportens ledelse er kompetent, engageret og har et godt netværk, der omfatter de bestemmende politikere på Christiansborg. Derfor er det ærgerligt, at vedtægterne for Dansk Travsports Centralforbund ved årets generalforsamling forhindrede valg af Jørn Borch til bestyrelsen.

Jørn Borch har de kvalifikationer, der er så hårdt brug for, men han er 70 år gammel, og i vedtægternes § 4 står der: ”Enhver myndig person, som ikke er fyldt 70 år, er valgbar til bestyrelsen.”

Denne regel bør fjernes eller omformuleres ved næste generalforsamling, og det kan også lade sig gøre, såfremt vedtægtsændringen vedtages på generalforsamlingen, hvorefter Jørn Borch forhåbentlig igen vil lade sig opstille som kandidat til bestyrelsen.

Jørn Borch, der er formand for Fyens Væddeløbsbane, var hovedkraften i en ERFA gruppe af frivillige, som via hans politiske netværk fik gennemført en ændring af skattepraksis, således at fradrag på professionelt hestehold nu er tilladt. På den baggrund er det grotesk, at han ikke har fået lov til at gøre sin indflydelse gældende indenfor sportens egen hovedorganisation.

Vedtægternes § 4 siger: ”Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være DTC i hænde senest 4 uger før generalforsamlingens afholdelse”, og ifølge dagsordenen i § 4 sker ”Behandling af indkomne forslag” forud for ”Valg af bestyrelsesmedlemmer”.

Ved generalforsamlingen i 2014 blev Leif Skov (Billund) og Stig Norsk (Aalborg) genvalgt og Lars Trap (Lunden) nyvalgt. Bestyrelsesmedlemmerne vælges på den ordinære generalforsamling for en toårig periode. Knud Erik Ravn (Aalborg) og Lindhardt Jensen (Århus), er på valg i 2015. På grund af manglende resultater ville det imidlertid være ønskeligt, at samtlige bestyrelsesmedlemmer stillede deres mandater til rådighed.

Det er bestyrelsens ansvar at sikre opbakning til de nødvendige rammebetingelser for travsporten. Det har man forsømt i mange år. Problematikken er meget rammende beskrevet af Stine Godsk i en aktuel blog om ”licence to operate”:

Sporten beskæftiger direkte og indirekte hundredvis af mennesker og en stor del af arbejdspladserne ligger i det såkaldte Udkantsdanmark. Sporten rummer skæve eksistenser, og rundt omkring på banerne er der mange initiativer, der sigter mod at gøre en positiv forskel for lokalmiljøet.

Det er der bare ingen, der ved. Dansk trav- og galopsport mangler ”licence to operate”. Den stille tilværelse truer nu sportens fremtid.

22. maj 2014

Pedigree Matching er blevet til PM Online

PM står for Pedigree Matching, og PM Online betyder, at det er en internetudgave af Norman Halls Pedigree Matching database med faciliteter, der gør det muligt at se stamtavler og diverse avancerede rapporter for heste fra hele verden. Det er verdens største internationale database over travheste og pacere (Standardbred), og databasen rummer også en afdeling for fuldblodsheste og Quarter horses. I alt er der 3,7 millioner heste i databasen, og der kommer flere til hver eneste dag.

PM Online er en betalingsside, og abonnement på basisversionen koster 50 CAD svarende til 250 kroner om året. Norman Hall har imidlertid tilbudt DTC, at alle registrerede travhesteejere, opdrættere, trænere, jockeys og amatører i Danmark kan få fri adgang til basisversionen, hvis PM Online får lov til at bruge data fra DTC’s database. DTC undersøger i øjeblikket, om de vil give en sådan tilladelse.

PM Online har – selv uden DTC’s medvirken – langt flere ældre danske heste i databasen end DTC’s Sportsinfo. Til illustration af dette kan man f.eks. sammenligne stamtavlen for den gamle derbyvinder Onward Eagle, som den ser ud på DTC’s Sportsinfo og på PM Online.

Stamtavlerne for danske heste er således mere komplette på PM Online end på DTC’s Sportsinfo.

En anden fordel ved PM Online i forhold til de nationale databaser er, at PM Online viser heste fra alle lande. Ønsker man f.eks. en afkomsliste for en avlshingst med afkom i flere lande, så viser PM Online alle afkom, hvor de nationale databaser kun viser afkom i det pågældende land.

Den udvidede version af PM Online – Guru niveauet – giver adgang til mere avancerede søgninger samt mulighed for at tilføje og redigere heste i databasen. Abonnement på Guru versionen koster 200 CAD svarende til 1.000 kroner om året.

Link til PM Online, hvor man kan åbne en konto og få et gratis 2-dages prøveabonnement: Klik her